MODUS

Senter for middelaldermusikk

Bibliotek

Artister

Aktiviteter

Om Modus

Bestillingsverk 2018

RAKEL2018 er et samspillbasert verk for 2 stemmer, middelalderinstrumenter og elektronisk lyd, med koreografi.

Rakel 2018 er et samspillbasert verk for 2 stemmer, middelalderinstrumenter og elektronisk lyd, med koreografi. Lengden blir mellom 45-55 minutter og fremføres i Middelalderparken under Eufemiadagene i september 2019. Utdrag av verket vil fremføres medio desember 2018 i Biermangården og NOTAMs lokaler Rakel2018 er et nytt bestillingverk om mot og overgrep

Medvirkende:

Gro Siri Ognøy Johansen: sang, akustiske middelalderinstrumenter

Kristin Norderval: sang, elektronisk lyd

Steffi Lund: koreograf

NOTAM: Teknisk veiledning, lyd design for forestillingen

 

Kilden for Rakel 2018 ligger i et middelalderdrama fra 1100-tallet; ”Ad interfectionem puerorum” (Barnemordet i Betlehem). Komponisten Kristin Norderval, som bidrar også som utøver på live elektronikk og stemme, kommer til å bruke melodier fra dette liturgiske dramaet som kilder for både sangpartier og den elektroniske delen. Verket vil inneholde live digital prosessering av stemmene (samplet i real-time) samt real-time prosessering av ydfiler - stemmer og middelalder instrumenter - spilt inn og redigert under komposisjonsutviklingen. Rakel 2018 blir utviklet gjennom en prosessorienterte forskning med stemmene, og gjennom et improvisert samarbeid mellom sangeren Gro Siri Ognøy Johansen og koreografen Steffi Lund. Verket forsker på utøver- og samspillbaserte arbeidsmetoder, noe som fører til en organisk utvikling av partituret skreddersydd til ensemblet. NOTAM studio bidrar som et samarbeidspartner både under utviklingen av live lyd-prosessering, og i selve forestillingen.

Tematikk: Ad interfectionem puerorum (Barnemordet i Betlehem) fra den såkalte Fleuryboka fra 12. århundre er et liturgisk drama (Orléans, Bibl. de la Ville, ms 201, pp. 214–20) og hører til den liturgiske feiringen av ”de uskyldige barn” (28. desember) i middelalderkirkens kalender. Tematikken i dramaet går gjennom hele menneskets historie der det finnes overgripere og offer. Meningen om hva som utløser ondskap er gammelt nytt, og det å finne mening i livet der volden står så sentralt er en utfordring. Barna gir livslys til hverandre og de voksne. Barn står for ”det gode” og håpet forsvinner når små uskyldige barn dør. I dramaet blir en av mødrene - Rakel - utsatt for trøstere, der meningen finnes i det Guddommelige.

Målet for Rakel 2018 er å skape en moderne mening gjennom å forholde seg til den opprinnelige historiske mening.

Tematikken i dramaet går gjennom hele menneskets historie der det finnes overgripere og offer. Meningen om hva som utløser ondskap er gammelt nytt, og det å finne mening i livet der volden står så sentralt er en utfordring. Barna gir livslyst til hverandre og de voksne. Barna står for ”det gode” og håpet forvinner når små uskyldige barn dør. Rakel blir utsatt for trøstere som forsøker overbevise henne om at meningen finnes i det Guddommelige.

Verket inneholder live digital prossessering av stemmene ( samplet i real time) samt prossessering av lydfiler – stemmer og middelalderinstrumenter. Verket forsker på utøver- og samspillbaserte arbeidsmetoder, noe som fører til en organisk utvikling av partituret skreddersydd til de to sangerne.


<<Trykk her for å gå tilbake til dit du kom fra sist

Aktivitetsdato: January 10, 2019 00:00:00 - Publisert: January 08, 2019 00:00:00 (publiseringsdato er veiledende når aktivitetsdato er fraværende)