MODUS

Senter for middelaldermusikk

Bibliotek

Artister

Aktiviteter

Om Modus

MODUSHUSET 2018 - 2023

Modus SFM flyttet fra Saxegården vinteren 2018 på grunn av skader påført av BaneNOR´s arbeid med Follobanen. Vi flyttet inn i Modushuset som vi gjorde om til en arena for kunst og kultur i hjertet av middelalderparken.

 

ModusHuset i middelalderparken. Foto; GS Johansen

Modus SFM har holdt en høy musikkaktivitet i et hjørne av Middelalderparken siden 2018 hvor vi i år har feiret Modus SFM 25 års jubileum. Vi har arrangert Eufemiadagene, spilt " Dronning Eufemias by" en lydvandring som er blitt en suksess blant både barn og voksne. Det er til nå produsert ti episoder i podcasten «Den gylne middelalder» med Halfdan Bleken og Per Olav Reinton som kan høres på vår hjemmeside eller strømmetjenester. Modushuset har vært en møteplass og et visningssted for mange artister innen ulike sjangre, både med tilknytning til tidlig musikk og vår egen tids uttrykksformer og nye musikkprosjekter har blitt utviklet. BaneNOR har avsluttet kontrakten med Kulturetaten og Modus SFM står plutselig uten ModusHuset fra 31.12 2023. Vi så frem til å bidra rikelig med kulturaktiviteter under Oslo´s byjubileum og åpningen av den nye middelalderparken.

Vi arbeider videre med å finne et lokale i Gamlebyen!

Med vennlig hilsen styret i Modus SFM

v/ Gro Siri Ognøy Johansen   

 

Hammersborgerklæringen. Det politiske grunnlaget for et byråd utgått av Høyre og Venstre 2023-2027

Under delunderskriften Bærekraftig byutvikling og gode nabolag og står det bl.a.:

Oslos stedsidentitet er skapt over tid. Byrådet vil legge stor vekt på dette når fremtidige prosjekter vurderes. I nye transformasjonsområder er det viktig at det skapes en positiv stedsidentitet. Byrådet har som ambisjon å heve den estetiske kvaliteten på det som bygges i samarbeid med utbyggere. Høyhus som tillates, skal gi et tydelig positivt bidrag til byutviklingen, og må oppfylle de krav som ligger i høyhusstrategien.

Byrådet er opptatt av å ta vare på vår felles kulturarv, i form av fysiske kulturminner- og miljø. Aktiv bruk av kulturminner er den sterkeste garantien for at de bevares for fremtiden, og byrådet vil sikre at kulturminnene blir tatt vare på og er i bruk. Kommunale bygg som ikke er i bruk, skal vurderes solgt i stedet for å forfalle i kommunalt eie. Byrådet vil at kommunen tar et tydeligere ansvar for bygg av kulturhistorisk verdi.

Og under hva byrådet vil står det bl.a.:

√ ruste opp kulturhistoriske eiendommer som Lokomotivverkstedet, gjerne i samarbeid med private, frivillige og stiftelser og opparbeide Middelalderparken

 √ utvikle Middelalderbyen som område og knytte den sammen med Ekebergåsen og Fjordbyen, slik at området blir en tilgjengelig møteplass og et helhetlig byrom, og i størst mulig grad gjenskape Oslo torg ved Ladegården

                                                                                                                                                                                                                            


<<Trykk her for å gå tilbake til dit du kom fra sist

Aktivitetsdato: December 22, 2024 00:00:00 - Publisert: December 22, 2023 00:00:00 (publiseringsdato er veiledende når aktivitetsdato er fraværende)