MODUS

Senter for middelaldermusikk

Bibliotek

Artister

Aktiviteter

Om Modus

Gå og lytt blant ruiner i dronning Eufemias by

En vakker dag i mai i 1299 kom det et stort skip seilende innover Oslofjorden. Ombord var hele familien til fyrst Wizlaw den II av Rügen. Fyrstens 19 år gamle datter, Eufemia skulle giftes bort til hertug Håkon V Magnusson i Oslo. Slik begynner lydvandringen om dronning Eufemias by.

Les mer om historien ved å klikke her!

Dronning Eufemias by kan bookes for grupper gjennom å sende en mail til moduhuset@gmail.com

 

 

 


<<Trykk her for å gå tilbake til dit du kom fra sist

Aktivitetsdato: September 06, 2024 00:00:00 - Publisert: September 07, 2023 00:00:00 (publiseringsdato er veiledende når aktivitetsdato er fraværende)